BIP

Zapytanie ofertowe Nr 1/2018

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej

Zapytanie ofertowe Nr 2/2018

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do stołówki przedszkolnejstronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.