BIP

Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna Przedszkola Nr 5 w Tychach

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i personel administracyjno - obsługowy.

Personel Pedagogiczny:

- dyrektor
- wicedyrektor
- nauczyciele wychowania przedszkolnego
- logopeda
- nauczyciel języka angielskiego


Personel administracyjny:
-  intendent
- administrator
 
Personel obsługowy:
- pomoc nauczyciela
- kucharka
- pomoc kuchenna
- woźna oddziałowa
- konserwator

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-02-03 10:09:58 Zmiana publikacji przedszkole5
2 2018-10-28 19:29:51 Zmiana publikacji przedszkole5
3 2012-10-09 20:43:40 Zmiana publikacji przedszkole5


stronę wyświetlono 1242 razy Artykuł wyświetlony 1242 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.